Agenda 2020


02.02.                         Generalversammlung Musek Concordia Rouspert (Café-Restaurant Weydert)

08.02                          Generalversammlung OJE (Berdorf)

21.02.                         Opriichten Theaterbühn

23.02.                         Fuesemzuch Ralingen  

 

20 & 21.03.               Theater

22.03.                         Ofriichten Theater

 

11.04.                         Grillen beim Cactus Iechternach

17.-19.04                   Ausfluch Antwerpen

25.04.                         Concert enner Frenn zesummen mat der Bech-Berbuerger Musek (Reemerhof Rouspert)

 

11.05.                         Concert Ralingen

24.05.                         Concert Mompach

 

01.06                         Concert Plëss (16:00)

02.06.                        Sprangprozessioun

14.06.                        Fronleichnamsprozessioun (Rouspert)

22.06.                        Féierlechkeeten fir den Nationalfeierdag (Gemeen Rouspert)

27.06.                        Concert Dickweiler

 

04.07.                        Concert Eischen

05.07.                        Concert Lintgen

11.07.                        Nowues on Stage am Kader vum Museksfest (Sauerpark Rouspert)

11.07.                        Queen am Kader vum Museksfest (Sauerpark Rouspert)

12.07.                        Museksfest (Sauerpark Rouspert)

 

19.07.                        Ofschlossgrillen bäi der Sauer zu Rouspert

 

01.08.                        Jailhouse Rock (Sauerpark Rouspert)

16.08.                        Krautweschdag & Kirmes Girsterklaus & Henkel

 

04.09                        Ofschlossconcert OJE (Trifolion Echternach)

14.09.                        Prouwenufank

 

11.10.                        Kirmes Rouspert

 

08.11.                        Kirmes Dickweiler

20.11.-22.11.            Prouwenweekend

 

05.12.                       Empfang Kleeschen (Sauerpark Rouspert)

26.12.                       Chrëschtconcert (Reemerhof Rouspert)