Agenda 2022


   
Jubiläumsconcert 25.03.
   
Concert ënner Frënn zesumme mat der Bech-Berbuerger Musek(Reemerhof Rouspert) rapporté 30.04
   
Nationalfeierdag   23.06
   
Nowues on Stage am Kader vum Museksfest (Sauerpark Rouspert) 09.07

Museksfest (Sauerpark Rouspert)

11.07

Concert Camping Rouspert

 
   
Hämmelsmarsch Klaus / Hénkel  
   
Hämmelsmarsch Rouspert 09.10
   
Chrëschtconcert (Reemerhof Rouspert) annulé 26.12