Rousperter Noutefrupserten


D'Rousperter Noutenfrupserten sënn den Jugendensembel vu der Rousperter Musek. Et ass eng dynamesch Ekipp am Alter vun 8 bis 16 Joer an prouwen all Méindenowend vun 19.00-19.45 Auer.

 

Du spills een Instrument, wat och an der Rousperter Musek vertrueden ass an bass interesséiert mat eis zesummen ze musizéieren? 

 

Dann zéck net an mell dech fir all weider Froen iwwert martine@musek-rouspert.com oder iwwert Telefon um 661 954 316. 

 

Mir freeën eis iwwert all Ënnerstëtzung.