Agenda 2020


02.02.                         Generalversammlung Musek Concordia Rouspert (Café-Restaurant Weydert)

08.02                          Generalversammlung OJE (Berdorf)

21.02.                         Opriichten Theaterbühn

23.02.                         Fuesemzuch Ralingen  

 

20 & 21.03.    rapporté          Theater

22.03.             rapporté          Ofriichten Theater

 

11.04.             annulé           Grillen beim Cactus Iechternach

17.-19.04        annulé           Ausfluch Antwerpen

25.04.             annulé            Concert enner Frenn zesummen mat der Bech-Berbuerger Musek (Reemerhof Rouspert)

 

11.05.             annulé             Concert Ralingen

24.05.            annulé             Concert Mompach

 

01.06             annulé             Concert  Plëss (16:00)

02.06.            annulé             Sprangprozessioun

14.06.            annulé             Fronleichnamsprozessioun (Rouspert)

22.06.            annulé            Féierlechkeeten fir den Nationalfeierdag (Gemeen Rouspert)

27.06.            annulé             Concert Dickweiler

 

04.07.            annulé            Concert Eischen

05.07.            annulé            Concert Lintgen

11.07.           rapporté  10.07.2021           Nowues on Stage am Kader vum Museksfest (Sauerpark Rouspert)

11.07.           rapporté  10.07.2021          Queen am Kader vum Museksfest (Sauerpark Rouspert)

12.07.           rapporté  11.07.2021          Museksfest (Sauerpark Rouspert)

 

19.07.            annulé              Ofschlossgrillen bäi der Sauer zu Rouspert

 

01.08.            annulé             Jailhouse Rock (Sauerpark Rouspert)

16.08.                        Krautweschdag & Kirmes Girsterklaus & Henkel

 

04.09             annulé           Ofschlossconcert OJE (Trifolion Echternach)

21.09.                        Prouwenufank

 

11.10.                        Kirmes Rouspert

 

08.11.              annulé           Kirmes Dickweiler

20.11.-22.11.  annulé           Prouwenweekend

 

05.12.             annulé           Empfang Kleeschen (Sauerpark Rouspert)

26.12.             annulé           Chrëschtconcert (Reemerhof Rouspert)