Agenda 2018


28.01.                       Generalversammlung an der AUberge du Village Dickweiler 10:45 Auer

 

11.02.                      Fuesend zu Ralingen

 

9 & 10.03.              Theater zu Rouspert am Reemerhoof

 

28.04.                      Concert enner Frenn Rouspert Reemerhoof

 

13.05.                    Concert Apéro Uesweller Familjefest

14.05.                     Ralinger Kirmes

22.05.                     Sprangproessioun Iechternach

 

03.06.                    Fronleichnamprozessioun

23.06.                    Nationalfeierdag

29 & 30.06           Grillen beim Cactus zu Iechternach

30.06.                    Concert Dickweiler

 

14& 15.07.           Museksfest zu Rouspert bei der Sauer

22.07.                    Ausfluch & Concert

23.07.                    Concert Camping

 

15.08.                   Sauerpark goes Stars and Stripes

19.08.                   Krautweschdag & Kimes Klaus a Henkel

 

04-07.09.            OJE  Stage & Cocnert Uesweller

 

07.10.                 Kirmes Rouspert

 

04.11.                 Kirmes Dickweiler

16&17.11.         Proufweekend

 

01.12.                  Kleeschen Rouspert

02.12.                  Concert Useldange

26.12.                   Stephesdagsconcert Reemerhoof Rouspert