Caissier:

Girst Emile, ugefaangen op dem Bugle, spillt hien lo mat Leif a Séil Euphonium