Mir stellen eis fir


Président :

Jean-Paul Krippes, als aktive Musikant spillt hien säit fréier Kandheet  mat Leidenschaft Saxophon an der rousperter Musek.


Vice-Président :

Paul Sonveau, passionéierten Trompettist


Caissier:

Girst Emile, ugefaangen op dem Bugle, spillt hien lo mat Leif a Séil Euphonium


Secretairin :

Michèle Schiltz, aktiv an der Klarinett


Schiltz André:  Eirenprésident

 

Girst Aly : Technik, Organisatioun vun Manifestatiounen

 

Girst Solange : Uniformen, Präsenzleschten an Catering

 

Feltes Véronique:

 

Schiltz Claudine : Back Office, Archivarin

 

Schiltz Martine : PR, Jugendarbecht, Publicitéit

 

Schroeder Jean-Claude : Instrumenter, Réalisatioun vun Manifestatioun